Kotax s.r.o.

Vypracovanie daňového priznania

  • Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby
  • Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
  • Výpočet preddavkov na daň z príjmu, splatnej, odloženej dane
  • Daň z pridanej hodnoty
  • Daň z motorových vozidiel
  • Daň zo závislej činnosti