Kotax s.r.o.

Ekonomické poradenstvo

  • poradenstvo pri založení účtovnej jednotky (vypracovanie potrebných dokumentov, vybavenie živnostenského oprávnenia, registrácia na obchodnom registri, daňová registrácia...)
  • tvorba podnikateľských plánov
  • ekonomické a účtovné poradenstvo z daňového hľadiska
  • optimalizácia daňovej povinnosti
  • poradenstvo pri zrušení spoločnosti a likvidácii, ukončení živnosti