Kotax s.r.o.

Mzdy a personálna agenda

  • spracovanie miezd
  • výplatné listiny, mzdové a evidenčné listy
  • mzdové hlásenia
  • potvrdenia o príjmoch
  • výpočty nemocenských dávok
  • evidencia dovolenky
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • komplexné spracovanie zdravotného a nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov